Ανακοινώνεται ότι η πολυήμερη εκδρομή της γ' τάξης του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη κατά το διάστημα 1-6 Μαρτίου 2016, με απόφαση της 5/μελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων ανατέθηκε στο πρακτορείο Velle Travel της Καστοριάς, γιατί κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από τις συνολικά πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου. Οποιαδήποτε τυχόν ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο του Διευθυντή εγγράφως μέχρι την Τετάρτη, 23/12/2015 στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Ε. Κωστούλας